Aston Martin DBX 707 4.0 V8, 520kW, A9, 5d.

0/2023, 1 520 km, 520 kW / 0 PS, Benzín, Automat (9 .st)

312 710 € s DPH 260 592 € bez DPH

Aston Martin DBS 5.2 V12, 533kW, A8, 2d.

11/2021, 8 799 km, 533 kW / 0 PS, Benzín, Automat (8 .st)

281 210 € s DPH 234 342 € bez DPH

Aston Martin DBS 5.2 V12, 533kW, A8, 2d.

9/2020, 17 071 km, 533 kW / 0 PS, Benzín, Automat (8 .st)

280 925 € s DPH 234 104 € bez DPH

Aston Martin DBX 4.0 V8, 405kW, A, 5d.

4/2021, 27 500 km, 405 kW / 0 PS, Benzín, Automat

160 215 € s DPH 133 513 € bez DPH

Aston Martin V8 Vantage F1 Edition 4.0 V8, 393kW, A8, 2d.

0/2023, 1 550 km, 393 kW / 0 PS, Benzín, Automat (8 .st)

197 030 € s DPH 164 192 € bez DPH

Aston Martin DBX 707 4.0 V8, 520kW, A9, 5d.

7/2022, 12 800 km, 520 kW / 0 PS, Benzín, Automat (9 .st)

235 210 € s DPH 196 008 € bez DPH

Aston Martin V8 Vantage 4.0, 375kW, A, 2d.

10/2020, 11 600 km, 375 kW / 0 PS, Benzín, Automat

130 200 € s DPH 108 500 € bez DPH

Aston Martin DBX 4.0 V8, 405kW, A, 5d.

4/2023, 2 998 km, 405 kW / 0 PS, Benzín, Automat

219 100 € s DPH 182 583 € bez DPH

Aston Martin V8 Vantage 4.0, 375kW, A, 2d.

3/2021, 6 485 km, 375 kW / 0 PS, Benzín, Automat

151 240 € s DPH 126 033 € bez DPH

Aston Martin V12 Vantage 5.2 Bi-Turbo, 515kW, A8, 2d.

8/2022, 1 552 km, 515 kW / 0 PS, Benzín, Automat (8 .st)

460 535 € s DPH 383 779 € bez DPH

Aston Martin V8 Vantage 4.0, 375kW, A, 2d.

6/2020, 46 500 km, 375 kW / 0 PS, Benzín, Automat

121 200 € s DPH 101 000 € bez DPH

Aston Martin DBS 5.2 V12, 533kW, A8, 2d.

11/2020, 9 000 km, 533 kW / 0 PS, Benzín, Automat (8 .st)

230 200 € s DPH 191 833 € bez DPH

Aston Martin V12 Vantage 5.2 Bi-Turbo, 515kW, A8, 2d.

6/2023, 1 506 km, 515 kW / 0 PS, Benzín, Automat (8 .st)

461 210 € s DPH 384 342 € bez DPH

Aston Martin DBX 4.0 V8, 405kW, A, 5d.

12/2020, 121 022 km, 405 kW / 0 PS, Benzín, Automat

120 170 € s DPH 100 142 € bez DPH

Aston Martin DBX 707 4.0 V8, 520kW, A9, 5d.

8/2023, 7 500 km, 520 kW / 0 PS, Benzín, Automat (9 .st)

276 210 € s DPH 230 175 € bez DPH

Aston Martin DBX 707 4.0 V8, 520kW, A9, 5d.

0/2023, 1 520 km, 520 kW / 0 PS, Benzín, Automat (9 .st)

312 720 € s DPH 260 600 € bez DPH

Aston Martin DBX 707 4.0 V8, 520kW, A9, 5d.

11/2022, 17 776 km, 520 kW / 0 PS, Benzín, Automat (9 .st)

250 280 € s DPH 208 567 € bez DPH

Aston Martin DBX 707 4.0 V8, 520kW, A9, 5d.

2/2023, 1 600 km, 520 kW / 0 PS, Benzín, Automat (9 .st)

292 750 € s DPH 243 958 € bez DPH

Aston Martin DBX 707 4.0 V8, 520kW, A9, 5d.

0/2023, 1 530 km, 520 kW / 0 PS, Benzín, Automat (9 .st)

270 040 € s DPH 225 033 € bez DPH

Aston Martin V8 Vantage 4.0, 375kW, A, 2d.

1/2023, 10 292 km, 375 kW / 0 PS, Benzín, Automat

151 100 € s DPH 125 917 € bez DPH